Sakeena Norge

Familie, Oppvekst
& Utdanning

Vi ønsker et samfunn med deltagende foreldre, aktive barn og selvsikre ungdom

Velkommen
til Sakeena

Vi er en frivillig organisasjon som jobber for å løse utfordringene i lokalsamfunnet. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere temakvelder om ungdomskriminalitet. Å gi barn og unge en trygg plattform, skape en engasjerende møteplass for foreldre og offentlige aktører, og aktivisere hver enkelt borger i lokalsamfunnet er kjernesaker som står oss nær.

Våre Formål

Familie ikon

Familie

Familien er ofte det viktigste støtteapparatet et barn har. Av den grunn er det viktig at foreldre er engasjert i det barnet foretar seg. Et barn som kommer fra et støttende hjem, vil være mer selvstendig og ha mer selvtillit i de valgene hen foretar seg. Familien skal være en sikkerhet og derfor er vi i Sakeena opptatt av at foreldre ikke bare skal engasjere seg i barnets skolegang, men også det barnet foretar seg på nettet.

Oppvekst ikon

Oppvekst

Det er ikke alle barn som får muligheten til å gjøre ting som andre tar for gitt som for eksempel det å kunne delta i ferieaktiviteter . Det hender at økonomien setter restriksjoner for hva man kan foreta seg, og dette vil vi i Sakeena gjøre noe med. Vi vil også bidra til trygge og stimulerende rammer i lokalsamfunnet enten om det er å følge opp barn som har det vanskelig eller legge til rette for at foreldre skal gi barnet sitt den hjelpen en trenger.

Utdanning ikon

Utdanning

Det er ikke alle barn som får muligheten til å gjøre ting som andre tar for gitt som for eksempel det å kunne dra på hyttetur. Det hender at økonomien setter restriksjoner for hva man kan foreta seg, og dette vil vi i Sakeena gjøre noe med. Vi vil også bidra til trygge og stimulerende rammer i lokalsamfunnet enten om det er å følge opp barn som har det vanskelig eller legge til rette for at foreldre skal gi barnet sitt den hjelpen hen trenger.

Våre Prosjekter

Våre prosjekter mascott

Sommer

med Sakeena

Ferie

aktiviteter

Sosiale

kvelder

Fotball

turnering

Vi tilbyr ekteskapsmegling

Med Sakeena Ekteskapsmegling har vi åpnet muligheten for å mekle ektepar/partnere i deres forhold. Dersom du ønsker å booke en time eller har spørsmål, kan du ta kontakt med oss, så vil vi hendvise deg til ett av våre dyktige rådgivere.

Ekteskapsmegling