Familie

Vi fokuserer på familier i nærmiljøet, så engasjerte foreldre kan være med på å skape trygghet

Oppvekst

Vi ønkser en god og trygg oppvekst for alle. Vi mener en bra oppvekst gir samfunnsdyktige borgere

Utdanning

Vi ønsker å styrke språk, kunnskap og engasjement i lokalsamfunnet - i alle aldre!

Velkommen til Sakeena

Velkommen til Sakeena. Vi er en frivillig organisasjon som jobber for å løse utfordringene i lokalsamfunnet. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere temakvelder om ungdomskriminalitet. Å gi barn og unge en trygg plattform, skape en engasjerende møteplass for foreldre og offentlige aktører, og aktivisere hver enkelt borger i lokalsamfunnet er kjernesaker som står oss nær. Er dette noe som interesserer deg? Her kan du lese om våre tidligere prosjekter.Familie


Familien er ofte det viktigste støtteapparatet et barn har. Av den grunn er det viktig at foreldre er engasjert i det barnet foretar seg. Et barn som kommer fra et støttende hjem, vil være mer selvstendig og ha mer selvtillit i de valgene hen foretar seg. Familien skal være en sikkerhet og derfor er vi i Sakeena opptatt av at foreldre ikke bare skal engasjere seg i barnets skolegang, men også det barnet foretar seg på nettet.

Familie-image


Oppvekst


Det er ikke alle barn som får muligheten til å gjøre ting som andre tar for gitt som for eksempel det å kunne delta i ferieaktiviteter . Det hender at økonomien setter restriksjoner for hva man kan foreta seg, og dette vil vi i Sakeena gjøre noe med. Vi vil også bidra til trygge og stimulerende rammer i lokalsamfunnet enten om det er å følge opp barn som har det vanskelig eller legge til rette for at foreldre skal gi barnet sitt den hjelpen en trenger.

test-image


Utdanning


Det er ikke alle barn som får muligheten til å gjøre ting som andre tar for gitt som for eksempel det å kunne dra på hyttetur. Det hender at økonomien setter restriksjoner for hva man kan foreta seg, og dette vil vi i Sakeena gjøre noe med. Vi vil også bidra til trygge og stimulerende rammer i lokalsamfunnet enten om det er å følge opp barn som har det vanskelig eller legge til rette for at foreldre skal gi barnet sitt den hjelpen hen trenger.

test-image